Dopytový formulár

V prípade záujmu o materiál Vás poprosíme vyplniť tento formulár

Čo potom?

My Vám pripravíme cenovú ponuku, ktorú keď akceptujete, zašleme Vám predfaktúru. Po jej uhradení Vám obratom doručíme materiál na miesto určenia.

Pre viac informácií nás kontaktujte:


Názov projektu: Podpora inovačnej kapacity spoločnosti KRAJN s.r.o.

Hlavným cieľom projektu je podpora inovačných aktivít spoločnosti KRAJN s.r.o. zavedením inovatívnej technológie, pomocou ktorej dôjde k celkovej inovácii výrobného procesu vyrovnania, strihania, obojstranného ohýbania kotúčovej ocele a manipulácie s materiálom. Cieľom projektu je taktiež upevniť postavenie spoločnosti na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, pričom zároveň dôjde aj k prijatiu 4 nových zamestnancov, ako aj k organizačnej inovácii. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 45% z celkových výdavkov na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo – udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.