Dopytový formulár

V prípade záujmu o materiál Vás poprosíme vyplniť tento formulár

Čo potom?

My Vám pripravíme cenovú ponuku, ktorú keď akceptujete, zašleme Vám predfaktúru. Po jej uhradení Vám obratom doručíme materiál na miesto určenia.

Pre viac informácií nás kontaktujte:


Nakupujte online!

1.

Zaslanie dopytu

Objednávku nie je možné vykonať osobne, použite prosím jeden z týchto spôsobov:

krajn@krajn.sk

hurbanicova@krajn.sk (Stupava)

+421905606598

grepiniakova@krajn.sk (Stupava)

+421917661831

juria@krajn.sk (Predajňa)

+421917559142

feketeova@krajn.sk (Expo)

+421918611920

vselkova@krajn.sk (Expo)

+421917929173

stavebninykrajn@krajn.sk (Lakšárska nová ves)

+421917622472

dopytový formulár

2.

Zaslanie ponuky

Na email Vám pošleme našu cenovú ponuku

3.

Akceptácia ponuky

Ako súhlas s ponukou zašlete objednávku

Následne Vám bude SMS alebo mailom zaslané číslo potvrdenej objednávky, bez neho prosím nevstupujte do areálu

4.

Dodanie alebo odber tovaru

Platiť je možné uhradením faktúry alebo na dobierku

V prípade odberu:

Na výdajnom mieste sa preukážte číslom potvrdenej objednávka a tovar Vám bude vydaný k vašemu vozidlu

Prosím dodržiavajte platné hygienické pravidlá "RÚŠKO-ODSTUP-RUKY"

Názov projektu: Podpora inovačnej kapacity spoločnosti KRAJN s.r.o.

Hlavným cieľom projektu je podpora inovačných aktivít spoločnosti KRAJN s.r.o. zavedením inovatívnej technológie, pomocou ktorej dôjde k celkovej inovácii výrobného procesu vyrovnania, strihania, obojstranného ohýbania kotúčovej ocele a manipulácie s materiálom. Cieľom projektu je taktiež upevniť postavenie spoločnosti na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, pričom zároveň dôjde aj k prijatiu 4 nových zamestnancov, ako aj k organizačnej inovácii. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 45% z celkových výdavkov na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo – udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KRAJN s.r.o.

Hlavným cieľom projektu je zavedenie navrhovaných opatrení s energetickým, ekonomickým a environmentálnym hodnotením v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré vyplývajú z energetického auditu u prijímateľa. Realizáciou navrhovaných opatrení dôjde k zníženiu energetickej náročnosti výrobného areálu prijímateľa.