Asfaltové izolácie

Pre hydroizolácie a lepenie v oblasti striech a základov – penetračné laky, izolačné laky, ochranné laky, bitúmenové stierky a tmely, bitúmenové pásy, lepidla na asfaltové pásy a na polystyrén.

Pre bližšie informácie o produktoch a ich cene nás prosím kontaktujte.