Šalovacie a murovacie tvárnice

Šalovacie tvárnice

Stĺpikové šalovacie tvárnice

Murovacie betónové tvárnice – nosné

Murovacie betónové tvárnice – priečkovky