Pórobetónové preklady

Pórobetónové preklady sa využívajú na preklenutie otvorov v nosných aj nenosných priečkach. Sú zhotovené z pórobetónu, tenkovrstvového lepidla, oceľovej výstuže a betónovej zálievky.
Preklady sa dajú kombinovať na rôznu šírku priečok, pričom ich minimálne uloženie je 100 mm pri šírke prekladu 100 a 125 mm, alebo 150 mm pri šírke prekladu 150 mm. Zabudovanie a použitie prekladov je možné po zatvrdnutí betónovej zálievky a spojovacej malty.

Presné rozmery, počet a typ Vám navrhneme priamo podľa Vašich potrieb alebo na základe projektu.

Pre bližšie informácie o produktoch a ich cene nás prosím kontaktujte.