Murivo, preklady a stropy

Tehlové murivo

Pórobetónové murivo

Keramické preklady

Pórobetónové preklady

Monolitický železobetónový strop

Betónový stropný systém

Keramický stropný systém