Sadrokartón

Základným stavebným prvkom sadrokartónových systémov je sadrokartón. Jedná sa o sendvičovú kombináciu sadrového jadra a špeciálneho papiera (kartónu). Sadrokartón sa vyrába v rôznych hrúbkach a dĺžkach, s rôznym zložením sadrového jadra. Táto rozmanitosť umožňuje vybrať si pre konkrétnu stavebnú konštrukciu vždy ten správny rozmer a kvalitu sadrokartónovej platne.

Obyčajné, pre použitie v bežných interiéroch bez protipožiarnych nárokov – označenie GKB, RB, A, rozmery 12,5 x 1200 x 2000 mm


Impregnované, pre použitie v priestoroch so zvýšenou relatívnou vlhkosťou vzduchu, napr. kúpelne – označenie GKBi, RBi, H2, rozmery 12,5 x 1200 x 2000 mm


Protipožiarne, určené do suchých priestorov s požadovanou požiarnou odolnosťou – označenie GKF, RF, DF, rozmery 12,5 x 1200 x 2000 mm

Rozmery sadrokartónových platní:

Najpoužívanejší sadrokartón je hrúbky 12,5 mm. Dodávajú sa aj sadrokartónové platne v hrúbkach: 6 mm – ohýbateľné, 9,5 mm – tzv. hobby a 15 mm, 18 mm, ktoré sa používajú z dôvodov požiarnych alebo akustických. Platne sa vyrábajú väčšinou v šírke 125 cm alebo 120 cm. Najčastejšou dĺžkou je 200 cm, možné sú aj dĺžky 250, 260, 275 a 300 cm. Dĺžku sadrokartónových platní pre priečky a predsadené steny je vhodné voliť podľa výšky tak, aby sa nemuseli vytvárať vodorovné škáry.

Hrany sadrokartónových platní:

Pozdĺžne hrany sadrokartónových platní sú už vo výrobe upravené tak, aby pri optimálnom množstve tmelu potrebného na pretmelenie zvislých a vodorovných špár bola dosiahnutá čo najvyššia pevnosť spoja.

Povrchová úprava sadrokartónu:

Povrch sadrokartónu je možné natierať, maľovať, tapetovať a obkladať. Pred maľbami je vhodné sadkrokartónové a zatmelené plochy ošetriť vhodnou penetráciou, aby sa vyrovnala rozdielna nasiakavosť kartónu a špárovacieho tmelu.

K sadrokartónom ponúkame kompletný sortiment profilov, tmelov, lepidiel a iného príslušenstva

Pre bližšie informácie o produktoch a ich cene nás prosím kontaktujte.