Odvodňovacie žľaby

RECYFIX®STANDARD 100 kombiartikel trieda B 125

art. 41220
art. 41222
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
RECYFIX STANDARD 100, odvodňovací žľab typ 01 s pozinkovaným pororoštom oká 30/10, tr. B 125 a aretáciou10001601355,204941220
RECYFIX STANDARD 100, odvodňovací žľab typ 010 s pozinkovaným pororoštom oká 30/10, tr. B 125 a aretáciou10001501856,604241222

RECYFIX®STANDARD 100 kombiartikel trieda C 250

art.40234
art.40299
art.40233
art.40298
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
RECYFIX STANDARD 100, odvodňovací žľab typ 01 s GUGI - liatinovým pororoštom čiernym, oká 20/30, tr. C 250 a aretáciou10001601357,704940234
RECYFIX STANDARD 100, odvodňovací žľab typ 010 s GUGI - liatinovým pororoštom čiernym, oká 20/30, tr. C 250, s aretáciou10001501858,604240299
RECYFIX STANDARD 100, odvodňovací žľab typ 01 so štrbinovým liatinovým krytom čiernym, štrbiny 80/14, tr. C 250 a aretáciou10001601358,204940233
RECYFIX STANDARD 100, odvodňovací žľab typ 010 so štrbinovým liatinovým krytom čiernym, štrbiny 80/14, tr. C 250 a aretáciou10001501859,104240298

RECYFIX®STANDARD 100 príslušenstvo

art.41229
art.40259
art.40258
art.40281
art.40283
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
RECYFIX STANDARD 100, odtoková vpusť s plastovým košom na nečistoty, s pozinkovaným pororoštom 30/10, tr. B 125 a aretáciou5001604195,502841229
RECYFIX STANDARD 100, odtoková vpusť s plastovým košom na nečistoty, s GUGI - liatinovým pororoštom čiernym oká 20/30, tr. C 2505001604196,002840259
RECYFIX STANDARD 100, odtoková vpusť s plastovým kalovým košom, so štrbinovým liatinovým krytom, štrbina 80/14, čierny, tr. C 255001604196,202840258
RECYFIX STANDARD čelná stena kombinovaná z PE-PP s nátrubkom DN 70, typ 01-1601350,10-40281
čelná stena kombinovaná z PE-PP s nátrubkom DN 70, typ 010-1491850,106040283

RECYFIX®PLUS 100 kombiartikel trieda D 400

art.40370
art.40371
art.40390
art.40391
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
RECYFIX PLUS 100, odvodňovací žľab typ 01 s GUGI - liatinovým roštom čiernym, oká 20/30, tr. D 400 a aretáciou10001601358,604940370
RECYFIX PLUS 100, odvodňovací žľab typ 01 s liatinovým štrbinovým krytom, čiernym, tr. D 400 a aretáciou100016013511,104940371
RECYFIX PLUS 100, odvodňovací žľab typ 010 s GUGI - liatinovým roštom čiernym, oká 20/30, tr. D 400 a aretáciou10001601859,504240390
RECYFIX PLUS 100, odvodňovací žľab typ 010 s liatinovým štrbinovým krytom. štrbina 6 mm, tr. D 400 a aretáciou100016018511,504240391

RECYFIX®PLUS 100 príslušenstvo

art.40355
art.40393
art.40281
art.40282
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
RECYFIX PLUS 100, Odtoková vpusť s liatinovým pororoštom GUGI, oká 20/30, tr. D 400 a aretáciou5001604216,602840355
RECYFIX PLUS 100, Odtoková vpusť s košom na nečistoty, s čiernym so štrbinovým liatinovým krytom tr. D 400 a aretáciou5001604217,602840393
Čelná stena kombinovaná z PE-PP s nátrubkom DN 70, typ 01-1601350,10-40281
Čelná stena pre typ 010--1850,04-40282

RECYFIX®PRO 100 kombiartikel trieda B 125

art.47035
art.47032
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
RECYFIX PRO 100 Typ 01 žľab s GUGI-plastovým (PA-GF) čiernym pororoštom, oká 20/30, tr. B 125,s aretáciou10001601514,104947035
RECYFIX PRO 100 Typ 075 žľab s GUGI-plastovým (PA-GF) čiernym pororoštom, oká 20/30, tr. B 125, s aretáciou1000160754,709147032

RECYFIX®PRO 100 kombiartikel trieda C 250

art.47055
art.47060
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
RECYFIX PRO 100 Typ 01 žľab so štrbinovým krytom FIBERTEC, štrbina 9 mm, čierny, tr. C 250, s aretáciou10001601514,104947055
RECYFIX PRO 100 Typ 010 žľab so štrbinovým krytom FIBERTEC, štrbina 9 mm, čierny, tr. C 250, s aretáciou10001602014,604947060

RECYFIX®PRO 100 príslušenstvo

art.47053
art.47054
art.47091
art.47093
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
RECYFIX PRO 100 Odtokový vpust s plastovým košom na nečistoty a GUGI-plastovým (PA-GF) čiernym pororoštom, oká 20/30, tr. B 125,5001604385,802847053
RECYFIX PRO 100 Odtokový vpust s plastovým košom na nečistoty a štrbinovým krytom FIBERTEC, štrbina 9 mm, ?ierny, tr. C 250, s a5001604385,002847054
Čelná stena Typ 01-1601600,1090047091
Kombinovaná čelná stena z PE-PP plná / nátrubok DN 70/100 pre typ 010-1492020,106047093

RECYFIX®GREEN STANDARD

art.40000
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
RECYFIX GREEN STANDARD zatrávňovací panel zelený, typ 1, z HD - PE387334380,7028240000

RECYFIX®GREEN STANDARD príslušenstvo

art.40015
art.40020
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
RECYFIX GREEN STANDARD značkovací bod biely--38--40015
RECYFIX GREEN SUPER, kotviaci klinec z ABS-plastu250---60040020

RECYFIX®GREEN SUPER zatrávňovací panel


LINEFIX®STANDARD obrubníky

art.43010
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
LINEFIX STANDARD, obrubník z PE-PP150080450,70204311

LINEFIX®SUPER obrubníky

art.43210
art.43230
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
LINEFIX SUPER, obrubník z pozinkovanej ocele1500201752,81043210
LINEFIX SUPER, obrubník z nerezovej ocele1500201752,827043230

FASERFIX®STANDARD E 100 žľaby bezspádové


FASERFIX®STANDARD E 100 žľaby so spádom dna 0,6 %


FASERFIX®STANDARD E 100 kryty, pojazdné os. vozidlami

art.6270
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
FASERFIX STANDARD 100 E, štrbinový pozinkovaný kryt 75/9, pojazdný osobnou dopravou1000158212,303006270

FASERFIX®STANDARD E 100 kryty trieda B 125

art.6280
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
FASERFIX STANDARD 100 E, pozinkovaný pororošt, oká 30/10, tr. B 1251000158203,402506280

FASERFIX®STANDARD E 100 kryty trieda C 250

art.6267
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
FASERFIX STANDARD 100 E, GUGI - liatinový pororošt čierny, oká 20/30, tr. C 250500158143,202866267

FASERFIX®STANDARD E 100 príslušenstvo

art.6253
art.6255
art.6290
art.6291
art.5090
art.5095
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
Odtoková vpusť s plastovým kalovým košom50016048041,40166253
Odtoková vpusť s kalovým košom z pozink. ocele50016048042,40166290
Čelná stena plná, pozink, typ 01-1601400,30-6290
Čelná stena z pozinkovanej ocele, typ 010-1601940,40-6291
Aretácia k štrbinovým krytom FASERFIX STANDARD 100---0,10-5090
Aretácia k liatinovým krytom FASERFIX STANDARD 100---0,10-5095

FASERFIX®SUPER KS 100 žľaby bezspádové


FASERFIX®SUPER KS 100 žľaby so spádom dna 0,6 %


FASERFIX®SUPER KS 100 kryty trieda C 250

art.8098
art.8064
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
FASERFIX SUPER KS 100, FIBRETEC štrbinový kryt čierny, štrbina 9 mm, tr.C 2501000149---8098
FASERFIX SUPER KS 100, štrbinový liatinový kryt čierny, šírka štrbín 14 mm, tr. C 250500149203,402648064

FASERFIX®SUPER KS 100 kryty trieda D 400

art.8063
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
FASERFIX SUPER KS 100, štrbinový liatinový kryt čierny, šírka štrbín 14 mm, tr. D 400500149203,602648063

FASERFIX®SUPER KS 100 kryty trieda E 600

art.8079
art.8062
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
FASERFIX SUPER KS 100, GUGI - liatinový pororošt čierny, oká 20/30, tr. E 600500149204,002648079
FASERFIX SUPER KS 100, štrbinový liatinový kryt čierny, šírka štrbín 14 mm, tr. E 600500149204,002648062

FASERFIX®SUPER KS 100 kryty trieda F 900

art.8061
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
FASERFIX SUPER KS 100, štrbinový liatinový kryt čierny, šírka štrbín 14 mm, tr. F 900500149204,502648061

FASERFIX®SUPER KS 100 príslušenstvo

art.8053
art.8052
art.8081
art.8082,8083
NázovDĺžka mmŠírka mmVýška mmHmotnosťks / paletaArtikel
FASERFIX SUPER KS 100, odtoková vpusť s pozinkovaným košom na nečistoty50016050050,00168053
FASERFIX SUPER KS 100, odtoková vpusť s plastovým košom na nečistoty50016050049,00168052
Čelná stena z pozinkovanej ocele , typ 01-1601600,40-8081
Čelná stena z pozinkovanej ocele , typ 010-1602140,50-8082
Čelná stena z pozinkovanej ocele , typ 020-1602740,60-8083

Pre bližšie informácie o produktoch a ich cene nás prosím kontaktujte.